Facturen handmatig inkloppen en inboeken voor klanten kost accountants veel tijd. Met AgroBox van UnifiedPost wordt 100% elektronisch facturen verwerken realiteit. Zo hoeven facturen niet meer handmatig ingevoerd te worden en zijn alle facturen eenvoudig terug te vinden in één, overzichtelijk archief. Dankzij een koppeling met Simplerinvoicing kunnen ook facturen van leveranciers uit andere sectoren elektronisch worden ontvangen.

Wat is Simplerinvoicing?

Simplerinvoicing is een netwerk voor eFacturatie, gebaseerd op het Europese PEPPOL-protocol. Simplerinvoicing werkt in Nederland met de UBL-standaard voor eFacturen. Aansluiting op Simplerinvoicing legt eFacturatie-koppelingen tussen verschillende sectoren en Europese landen. Het slimme van Simplerinvoicing is dat het verzenders van eFacturen helpt met het vinden van ontvangers. Voorheen was daar geen oplossing voor, waardoor het kon voorkomen dat een factuur niet van A naar B kon worden gezonden. Simplerinvoicing lost die problemen op door – op basis van unieke kenmerken van klanten, zoals een BTW-, KVK- of IBAN-nummer – verzender en ontvanger aan elkaar te koppelen. Simplerinvoicing kan het best worden vergeleken met een mobiel netwerk, waarbinnen klanten van de ene provider met gebruikers van de andere kunnen bellen.

Verschillende standaarden

Als A en B elkaar gevonden hebben, blijft er nog een probleem over: verzenders en ontvangers werken vaak met verschillende standaarden. Zo hanteert de overheid met de facturenstandaard UBL 2.1, maar maken agrariërs gebruik van de EAV XML-standaard van AgroConnect. En binnen UBL bestaan ook weer verschillende varianten voor verschillende soorten facturen, zoals bijvoorbeeld die voor energiefacturen.

AgroBox en Simplerinvoicing

Door de koppeling tussen AgroBox en Simplerinvoicing worden alle verschillende soorten facturen door AgroBox geconverteerd naar de juiste standaard. Of het nou om “groene” facturen, telefoon- of energierekeningen gaat: ze komen allemaal in het juiste e-factuurformaat binnen, en vervolgens automatisch in het met AgroBox verbonden boekhoudpakket terecht. Accountants hoeven geen handmatige controles meer uit te voeren, waardoor tijd en geld bespaard kan worden en fouten worden voorkomen.