Decentrale overheden zijn vanaf 18 april 2019 wettelijk verplicht klaar te zijn voor e-factureren: digitale verwerking van facturen. De voordelen van e-facturatie zijn evident: gebruiksgemak, kostenbesparingen, minder fouten en kortere betaaltermijnen.

Veel gemeenten, provincies en waterschappen zijn echter nog niet zover. April volgend jaar nadert snel; met hulp van UnifiedPost is het mogelijk om de deadline te halen. Dat wordt ook verwacht door Raymond Knops, als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de portefeuille digitalisering overheid. Hoewel 40 gemeenten, vier provincies en nagenoeg alle waterschappen al kunnen e-factureren, ligt de implementatie bij veel decentrale overheden nog niet op schema.

Implementatie e-factureren door UnifiedPost

UnifiedPost kan, als aanbieder van bewezen succesvolle FinTech-oplossingen, helpen met de implementatie van e-factureren, het doorvoeren van de nodige aanpassingen in ICT-systemen en reorganisatie van verwerkingsprocessen. Zo kunnen gemeenten ervoor zorgen dat de deadline niet gemist wordt en snel hun voordeel doen met e-factureren.