Begrippenlijst elektronisch factureren

Wat is een UBL factuur? Wat is Digipoort? Als het om elektronisch factureren gaat zullen er nog een hoop begrippen onduidelijk zijn. Raadpleeg onze begrippenlijst en leer alles over de meest voorkomende onderwerpen rondom e-factureren.

UBL

UBL staat voor Universal Business Language en de in Nederland gebruikte UBL variant is ontwikkeld door het Ministerie van Economische Zaken. UBL is een standaard die gebruikt wordt door diverse Europese overheden ter bevordering van digitale communicatie met bedrijven.

UBL factuur

Een UBL factuur is een factuur in een .XML formaat dat geschikt is voor volledige digitale facturatie. Hierdoor kunnen alle geautomatiseerde facturatiesystemen en/of boekhoudpakketten op een eenvoudige manier facturen met andere geautomatiseerde programma’s uitwisselen.

Agroconnect

AgroConnect is een overlegplatform voor het maken van afspraken over het delen van data en over datauitwisseling in Nederlandse agri- & foodsector.

AgroConnect zorgt dat knelpunten in het uitwisselen en delen van data worden opgelost.  Voor meer informatie, zie: http://www.agroconnect.nl/nl-nl/overagroconnect.aspx.

Digipoort

Digipoort is een ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Overheden kunnen Digipoort inzetten om bedrijfs- en ketenprocessen te automatiseren. Met Digipoort automatiseert u belangrijke stappen in het verwerkingsproces van grote hoeveelheden aangiftes, rapportages of meldingen. Veel processtappen bij het verwerken van enorme aantallen berichten, liggen vooraf vast. Digipoort automatiseert juist die processen waar voor u de winst wordt behaald in tijd, kosten maar ook op het gebied van veiligheid en accuratesse. Digipoort automatiseert uw eigen unieke processtappen. Voor meer informative, zie: https://www.logius.nl/diensten/digipoort/.

SI

De afkorting ‘SI’ staat voor Simplerinvoicing. Zie het begrip ‘Simplerinvoicing’ hieronder voor meer informatie.

Simplerinvoicing

Het Simplerinvoicing netwerk is een netwerk van samenwerkende software aanbieders en e-facturatie dienstverleners. Lees hier meer over het Simplerinvoicing netwerk.

DPO

De afkorting DPO staat voor de term ‘Days Payable Outstanding’, welke refereert naar de gemiddelde betaaltermijn die bedrijven hanteren.

BPO

BPO staat voor ‘Business Process Outsourcing’; het in zijn geheel uitbesteden van een kennisintensief proces aan een specialistische derde partij.

XML

XML staat voor Extensible Markup Language en is een methode die gebruikt wordt om gestructureerde data in een ‘plat’ tekstbestand te verwerken. Lees hier meer over XML en het maken van XML facturen.

AgroBox is dé online facturenservice voor de food-agri sector. Wilt u zich aanmelden voor Agrobox?

Online aanmelden

Inschrijven voor de nieuwsbriefCopyright 2020 AgroBox - Voorwaarden & Privacy - Contact