Fair use policy

  • Het AgroBox abonnement bevat bundels van 500 documenten. Bij het abonnement AgroBox basis kunt u zonder meerkosten 500 documenten (facturen, bonnentjes, belastingaanslagen, e.d.) per jaar aanbieden aan de dienst “100% elektronisch boekhouden”.
  • Wanneer klanten binnen 6 maanden na aanvang meer verbruiken dan 500 documenten, dan wordt hun abonnement met terugwerkende kracht (vanaf aanvang abonnement) verhoogd met een bundel van 500. Dit wordt dan ook direct gefactureerd.
  • Wanneer een klant na 6 maanden maar voor begin nieuwe abonnementsperiode, de grens van de 500 bundel overschrijdt, dan wordt aan het einde van het abonnementskaart de overschrijding afgerekend per stuk. (0,20 EUR excl. BTW). Het volgende jaar moet de klant een extra bundel van minimaal 250 afnemen.
  • Aan het einde van het jaar vindt er altijd een afrekening plaats voor de facturen die buiten de bundel zijn aangeboden.
  • UnifiedPost is ten alle tijden gerechtigd om de abonnementen jaarlijks te wijzigen. 
  • Wijzigingen gaan jaarlijks in op 1 januari.
  • Voor meer informatie verwijzen we naar onze https://www2.zfactuur.nl/algemene-voorwaarden

Inschrijven voor de nieuwsbriefCopyright 2020 AgroBox - Voorwaarden & Privacy - Contact